NIF Puerto Tipo Apariencia Linterna
26500 Faro de Canet Sagunto Faro GpD(2) MV MGE150 2002
26504 Canet de Berenguer Baliza Columna verde con la base blanca. GpD(3)V
26508 Canet de Berenguer Baliza Columna verde con la base blanca. GpD(4)V BDL 120 dos coronas.
26510 Canet de Berenguer Baliza Columna roja con la base blanca. GpD(3)R
26512 Canet de Berenguer Baliza Columna roja con la base blanca. GpD(4)R BDA 155 LMV

TOTAL: / 5